Контакт Tabi

TABI ТХО-КН 1
ĐC: 84/24а Св. CMT8, Уорд служи като един Уорд, Нин Светлана квартал, мога Тхо града (86 алея, през алея, дълга Phi Ресторант 50 м)
ТЕЛ: 070.376.0252

TABI ТХО-КН 2
ĐC: 172/16а Le Binh (близо до трън Ngoc канела), Hung Loi Уорд, Нин Светлана dist мога Тхо града
ТЕЛ: 093.9999.477

 

TABI THANH
ĐC: 44 le Loi, Уорд 1, Ho Chi Minh Thanh
ТЕЛ: 0947.222.97